Als je gelooft dat God kan genezen, geef je Hem dan ook de ruimte dat te doen?