Zouden er op de nieuwe aarde plantenetende leeuwen zijn? En is dat niet heel zielig voor de plantjes?