gelukkig is God al-tijd bereid naar je te luisteren!