Jezus wordt door dominees en voorgangers helaas nogal eens gebruikt als buikspreekpop.